בס"ד

ברית בשואה

היה זה בפינה נידחת באחת ממחנות העבודה, כאשר לעברו של הרבי מבלוז'וב התקדמה אם יהודיה ושאלה בחשאי אם נמצאת ברשותו סכין. סכין??? – נרעד הצדיק – אם יהודייה מבקשת לאבד עצמה לדעת?! הן זהו עוון פלילי חמור! גייס את שאריות הנועם שהיו קיימים בנשמתו ועמד להרגיע את רוחה הנסערת של האישה ולהפיח מחדש את תקוותה. לא לעולם יריב השם ולא לנצח יקצוף. עוד מעט קט תסתיים המלחמה ואת תשובי בשלום לבית אביך…

אך האישה הייתה נחושה ובעיניה יקד ניצוץ מטורף. סכין! – רשפה כשאישוניה נעות לכל עבר. הב לי סכין כעת!…

פתע פרץ למקום גרמני ארור שטוף תאוות רצח, ובקול מזרה פלצות ביקש לדעת את תוכן השיחה החשאית. סכין! – סיננה האישה שוב. הנני מעוניינת בסכין!…

חיוך שטני בצבץ על שפתיו של הגרמני ובחורי עיניו הבליחו צמד אישונים תאבי דם. וודאי! וודאי! מיד אתן לך סכין! הושיט לה אולר צבאי מושחז כהלכה וכבר חכך כפות ידיו בהנאה נוכח הדראמה העתידה להתרחש. אם יהודייה עומדת לשסף את גרונה במו ידיה…

נגד עיניו הרעבות של הגרמני ולמול מבטו המזועזע של הרב, תחבה האישה פתע את ידה בין כפלי גלימתה ושלפה מתוכם צרור כרוך. אחר התרת קישורי הצרור הגיח ילד יהודי זעיר הנם את שנתו בשלווה. איי!!! הדהדה נהמה חייתית מלועו הפעור של הנאצי. מחזה שכזה לא ראיתי מעודי. אותה ואת בנה ביום אחד…

פתאום קרעה שאגה על אנושית את הדממה ומילים יהודיות טהורות יצאו בלהב אש: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה!… חתך מדויק באולרו של הנאצי, כרת את ערלתו של הילד היהודי והכניסו תחת כנפי השכינה. מול בכיו הבלתי נשלט של הצדיק למראה גבורתה של אם יהודייה, פנתה האישה אל קונה: ריבונו של עולם! נתת לי ילד, אך אינני מסוגלת לגדלו. לכל הפחות, אחזירו לך כיהודי!…

image_pdfimage_print