בס"ד

ברית למבוגר

ברית הינה הטפת דם. מלכים קדמונים, כאשר היו מבקשים לכרות ביניהם ברית אהבה, היו מקיזים דם מאצבעותיהם ומערבים הדמים זה בזה. משום שהברית מבקשת לבטא אחדות שאינה ניתנת לפרוק. אחדות פנימית ועמוקה החזקה יותר משנויים חיצוניים ותמורות חולפות. כאשר מבקשים המלכים להבטיח זה לזה כי גם בצוק העיתים והשתנות הזמנים לא יבגדו איש באחיו.

יהודי ערל הוא יהודי חסר.

אם הוא עשיר, בעל עסק, מצליח, נשוי, אבא לילדים, ספורטאי, תמיד ירגיש חוסר שלימות. משהו חוסם אותו, כובד מסויים על הכתפיים. עד שלא יעבור סוף סוף ברית מילה הוא לא יהיה שלם.

"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר"(בראשית י"ז, י)

"לפי שרצה השם יתעלה לקבע בעם, אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם איננו שווה.

ונקבע ההבדל בנינו לבינם ב 'גלת הזהב' לפי שהוא סיבה לקיום המין:

והעם הנבחר חפץ (רוצה) השם יתעלה להשלים תכונתו. ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן – לרמז אליו, כי כאשר תשלום (השלמת) צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעלותיו (מעשיו).

"לאחר הברית ישנה הרגשה של לידה מחדש, – התחלה חדשה בחיים"

"כל יהודי נוסף שעושה ברית מילה מקרב את הגאולה"

1-800-280-880

יהודי יקר!!!

אל תחכה עוד, הסר את כל הפחדים, – הרם טלפון, זה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב.

  • פחות כואב מרופא שיניים

 

  • התהליך,- פחות מחצי שעה

 

  • לאחר הברית אפשר ללכת רגיל

 

  • אפשר לחזור למחרת לעבודה

 

הגיע הזמן לעשות ברית!

לא כדאי לחכות יותר

image_pdfimage_print