בס"ד

מחקר קובע: ברית מילה מפחיתה הסיכון להדבק באיידס

מחקר חדש שנערך באפריקה מאששתיאוריות שרווחו במשך שנים. על-פי המחקר, שיפורסם החודש בכנס מיוחד, הסבירות שלגברים נימולים להדבק במחלה במהלך מגע עם אישה נשאית פחותים ב-70% מאלו שלאנימולים. אך החוקרים גם מזהירים: מילה אינה חיסון.

מחקר חדש, בעל השלכות תרבותיותוחברתיות מרחיקות לכת, קובע בבירור: ברית מילה מקטינה באופן משמעותי את הסיכוןלהדבק באיידס. קבוצת חוקרים מצרפת ודרום אפריקה ערכה לאחרונה מחקר, אשר הראה, כילגברים נימולים סבירות נמוכה להדבק במחלה בכ-70% לעומת גברים לא נימולים, בעת קיוםיחסי מין עם נשים נשאיות. כך פרסם אתמול (ג') העיתון וול סטריט ג'ורנל.

המחקר כלל למעלה מ-3000 גברים לא-נשאים בין הגילאים 18 ל-24 בעיירה הדרוםאפריקנית 'אורנג' פארם'. מחצית הגברים הנבדקים היו נימולים והמחצית האחרת כללהגברים שלא נימולו. הגברים אמורים היולחזורולהיבדק שוב לאחר 21 חודשים, אך דר' אובר, חוקר מהמכון הצרפתי הלאומי לבריאות ומחקררפואי באוניברסיטת ורסאיי סנט-קוונטין, הבחין כבר לאחר שנה כי הגברים הנימוליםנדבקו הרבה פחות מן המחלה מאשר הגברים בקבוצה השניה. הממצאים הראו, כי על כל 10גברים לא-נימולים שנדבקו באיידס, מבין הנימולים נדבקו רק 3.

למעט התנזרות ממין או קיום 'מין בטוח', דבר אחר מעולם הצליח להפחית את קצבהתפשטות נגיף ה-HIV הגורם למחלה. בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב בתחילה, מסלול ההדבקההעיקרי כיום בעולם הוא באמצעות יחסי מין הטרוסקסואלים. ניסיונות רבים למציאת חיסוןכנגד המחלה עדיין לא צלחו, וגם החוקרים אשר עובדים על מציאתו יודעים כי יעילותחיסון שכזה, לכשימצא, תהיה בינונית מאוד וספק אם יצליח למנוע התפשטות המחלה, אשרהדביקה רק בשנת 2004 כ-5 מליון איש בעולם.

 

התוצאות היו ברורות כברבהתחלה

הממצאים החדשים היו כה דרמטיים וחד משמעיים, עד כי הוועדה המפקחת על הניסויהפסיקה אותו בחודש פברואר השנה, 9 חודשים לפני סיומו המיועד, בטענה כי ממצאיו הם כהברורים עד כי אין זה מוסרי להמשיך במחקר מבלי להזהיר את הנבדקיםשאינם נימולים עלהסיכון שעומד בפניהם.

בשל ממצאיו הדרמטיים ומשמעותם הציבורית, לא פורסמו ממצאי המחקר המלאים עדכה בשום מגזין מחקר רציני, זאת, על אף שמומחים העוסקים בתחום מודעים בכלליותלממצאים אלה. העובדה כי המחקר הופסק בעיצומו מעידה, לדברי העיתון, על חדות הממצאים.ככל הנראה, הממצאים המלאים יפורסמו החודש בכנס בינלאומי לחקר האיידס שייערך בברזיל.

עם-זאת, טוען הוול-סטריט ג'ורנל, קשה מאוד להשיג את תגובות המומחים לתחום,בשל העובדה כי ממצאי המחקר לא פורסמו. "אם ממצאי המחקר אכן נכונים, תהיה לכך משמעותרבה כי מילה היא הליך התערבות שנשאר לכל החיים ועשוי להפחית את שיעור הנשאיםבקהילה", הגיב דר' סת' ברקלי, נשיא היוזמה הבינלאומית למציאת חיסון לאיידס וחוקרהמחלה. "הממצאים הראשונים מאוד מעניינים ואנו בהחלט ממתינים ללמוד את המחקר עד תומוולהבין את השלכותיו על בריאות הציבור", אמרה דר' קייט האנקינס, יועצת ראשית לוועדתהאיידס של האו"ם.

 

מילה אינה מהווה חיסון למחלה

אך לממצאי המחקר גם משמעויות מסוכנות, טוענים חוקרים. אם מילה אכן מפחיתהבאופן ניכר את הסבירות להדבק באיידס, עשוי הדבר לגרום לאדישות הגברים בעת קיום יחסימין, מתוך הנחה כי המילה לבדה תגן עליהם והם אינם צריכים להקפיד על יחסי מיןמוגנים. "מילה אינה מהווה חיסון. אם גברים יפסיקו לבצע מין מוגן רק מתוך מחשבה שהםנימולים, אחוז ההדבקות יעלה, לא יקטן", מציין העיתון. מומחים למחלה מציינים כי בכלמקרה, את המילה אין לעשות ללא יעוץ מתאים.

בדיקת השפעות קיומה של עורלה על הסיכון לחלות באיידס אינה רעיון חדש. למעלהמ-30 מחקרים אשר בוצעו כבר בתחום זה רמזו על קשר שכזה. מחקר שנערך בקניה, למשל,הראה כי בקרב שבט מסוים שבניו נימולים קיים אחוז הידבקות נמוך יותר מאשר בקרב שבטיםאחרים. בין החוקרים היו תיאוריות אחדות בעניין זה. אחת מהן סוברת, כי תאים מסוימים,רגישים לנגיף ה-HIV, מצויים על העורלה ואילו שכבת העור החיצונית של ראש הפין עבהיותר, ומגנה טוב יותר מפני הנגיף. תיאוריה אחרת גורסת כי היעדרה של עורלה מונעהדבקה במחלות מין שונות, שאינן איידס אך מגבירות את הסיכון להדבק באיידס מאוחריותר. עם-זאת, עד היום לא נמצא כל מחקר 'רציני' שהצליח לאשש תיאוריות אלה וחוקריםרבים אשר ביקשו להיכנס בעובי הקורה בעניין זה נתקלו בסירוב שנבע מהרגישות הציבוריתהרבה לעניין וכן מהקושי למצוא נבחנים שישתפו פעולה עם המחקר.

 

רופא ישראלי: הממצאים הגיוניים

העיתון טוען עוד, כי השלכות המחקר על מדיניות ארה"ב בנוגע למחלה אינןברורות. לברית המילה אין השפעה על נרקומנים ומשתמשי סמים, אשר נדבקים תוך שימושבמזרקים משותפים ומהווים בארה"ב אחוז גבוה מאוד של נדבקים. כמו-כן, המחקר אינומתייחס ליחסי מין בין הומוסקסואליים, המהווים אף-הם קבוצת נשאות דומיננטית בארה"ב.אך במדינות בהן מילה אינה תופעה נרחבת ואחוז הנשאים ההטרוסקסואלים עולה, ביצוע מילהעשוי להקטין באופן משמעותי את מימדי ההידבקות במחלה.

"אני כלל לא מופתע מממצאי המחקר. זה היה מאוד הגיוני להניח זאת מלכתחילה",אומר בתגובה ל-ynet דר' גדעון הירש, יו"ר הועד למלחמה באיידס. "ה-HIV נכנס לגוף דרךריריות או ישירות דרך מחזור הדם כמו אצל

מזריקים. אצל זכריםנימולים, שטח הרירית הוא מילימטרים ספורים, רק פתח איבר המין. לכן, הסיכוי שהםיידבקו מאישה הוא נמוך יחסית, כי השטח נמוך. זאת, לעומת האישה, שאצלה שטח הריריתהוא גדול מאוד באיבר המין. אצל גברים בעלי עורלה קיימת רקמה רירית הרבה יותר גדולה,שמגבירה את הסיכון להדבק. לכן זה רק הגיוני", מוסיף הירש. לדבריו, "אנו, בוועד, עודלא פגשנו גבר שנדבק באיידס במהלך מגע מיני עם אישה נשאית. הנשאים שמצאנו נדבקובמהלך מגע מיני הומוסקסואלי או בשימוש במזרקים ואנו חיים בחברה של גברים נימולים.יחד עם זאת, אסור להניח כי מילה לבדה מונעת הדבקות באיידס ואסור בשום אופן לחדולמקיום מין בטוח. המחקר מעיד כי ברית מילה מסייעת – אך לא מחסנת", הוסיף דר' הירש.

image_pdfimage_print